Kontaktinformasjon


foto: Vidar Vassvik

Torill Malmstrøm
Garder
1540 Vestby

telefon: 64 95 17 80
mobiltelefon: 926 57 987
telefaks: 64 95 38 05

e-postadresse: post@dyreetikk.no

org. nr.: 984 916 841 MVA

hjemmeside: dyreetikk.no

Linker

 
Norecopa

Norecopa er Norges nasjonale konsensus-plattform for erstatning, reduksjon og raffinering av dyreforsøk. Norecopas overordnede mål er å fremme bruken av "de 3 R'ene" i Norge ved å bidra til økt kunnskap om:

  • erstatning av dyreforsøk med alternativer (Replacement)
  • reduksjon av antallet dyr som benyttes i dyreforsøk (Reduction)
  • forbedring av dyreforsøk for å redusere lidelse samt øke dyrenes velferd og forsøkenes nytteverdi (Refinement)
  3.mai 2011 kl. 10.00
Interpellasjonen om dyrevelferd. Så må en bare rykke frem til 160 minutter da kommer presentasjonen ved Stortingspresidenten Per Kristian Foss. Mobilslakt er tema 169:10 og til og med 182. Resten er dyrevelferd generelt.
Torill Malmstrøm er daglig leder for Mobilslakt AS.
Hanen

Hanen er Bransje- og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat. Nasjonale retningslinjer for småskala slakterier og kjøttforedlingsbedrifter. De nasjonale retningslinjene ble anerkjent av Mattilsynet i juni 2009 med gyldighet fra 1. mars 2010, da Hygienepakken ble innført i Norge.

Torill Malmstrøm har vært faglig samarbeidspartner i forbindelse med utarbeidelse av Nasjonale retningslinjer for gardsslakterier, kjøtt og småskala kjøttforedling.

 

Norges Zoohandleres Bransjeforening er en kommersielt uavhengig organisasjon som arbeider for en bedre og faglig dyktigere norsk zoobransje. Deres webside gir informasjon om organisasjonen og deres medlemmer. Du finner et utvalg av aktuelle saker som angår NZBs arbeidsområder, såvel som zoobransjen og hobbydyrholdet i alminnelighet.

Torill Malmstrøm er leder i Zoobransjens Etikkutvalg siden 2003.

E-post: etikk@nzb.no

Medarrangør i Selskapsdyrkonferansen “Dyrehold i fokus”, under mottoet:
SELSKAPSDYRHOLD - ETIKK, BETYDNINGER OG KONSEKVENSER

Les mer på www.selskapsdyr.no


dyreetikk.no © Torill Malmstrøm, design: Spindelvev web-design