Tjenester

Foredrag for ulike brukergrupper om...

 • dyrehold
 • dyrevernspørsmål
 • dyrehelse
 • dyreetikk
 • dyrevelferd

... vedrørende alle dyrearter på faglige premisser.

Yndlingstema er produksjonsetikk, men bred kompetanse innen ulike aspekter om dyrs behov kan være til hjelp innen:


Foto: Vera Gjersøe

Foto: Vera Gjersøe
 • markedsføring
 • rådgiving
 • debattinnlegg
 • faglige artikler
 • utredninger
 • bøker
 • temahefter av ulike slag til skoler, barnehager, fagorganisasjoner osv.
 • arrangere kurs, seminar og bidra som møteleder

Alle som vil bruke kompetansen, kan få hjelp til å ta beslutninger på nevnte områder, enten du er enkeltperson, representant for en frivillig organisasjon, næringsorganisasjon eller bevilgende myndighet, politiker, forvalter eller forsker.

Artikler og foredrag:

Bjeffehalsbånd - Zoobransjens Etikkutvalg (ZEU) fraråder salg og bruk av bjeffehalsbånd
Dyrenes egenverdi - Notat skrevet i forbindelse med Næringskomiteens behandling av Ot.prp. nr. 15 Om lov om dyrevelferd (2008-2009) - dyrevelferdsloven
"Dyr er mer enn mat - grunntanker om et verdibasert tilsyn - Mattilsynet" - Nationen 01.12.2003.
"Dyrevern i praksis - Veterinærens ansvar" - Norsk Veterinærtidsskrift Nr.12/2003 115, s 808 -810.
"Samfunn, etikk og dyrevelferd" - Foredrag ved Norsk Kennel Klubs seminar Atferd og Helse '04 (24.-25.01.2004)
"Slakteristruktur og dyrevelferd" - Helgeland arbeiderblad 16.01.2004 og Rana Blad 20.01.2004.
"Mobile slakterier - dyrevennlig matproduksjon" - Nationen 23.12.2003.
"Produksjonsetikk og dyrevelferd i havbruksnæringen" - foredrag holdt 27.10.2003 ved Akvaveterinærenes - og Veterinærhygienisk forening sitt høstkurs 2003.


dyreetikk.no © Torill Malmstrøm, design: Spindelvev web-design