Firmaet

Torill Malmstrøm
Veterinær MDNV

Kunnskapsformidling om dyrevelferd og produksjonsetikk

Beskrivelse av kjernekompetanse.Torill bygger på erfaringer som:

Den Norske Veterinærforening

 • meddommer
 • styreleder
 • daglig leder
 • dyreeier
 • smådyrpraktiker
 • medlem og leder av kommunal dyrevernnemd
 • forsker med kveite
 • foredragsholder
 • kommunepolitiker
 • saksbehandler på fylkesveterinærkontoret i Oslo med forvaltningen av dyrevernlov, husdyrlov og fiskesjukdomslov
 • Landbruksdepartementets representant i Rådet for dyreetikk
 • generalsekretær i Dyrebeskyttelsen Norge
 • redaktør for Åremedling for Rådet for dyreetikk

Foto: Monika Ledin
Videreutdanning i offentlig forvaltning for veterinærer i regi av Den norske veterinærforening.

Dyrevernspørsmål der hovedoppgaven er å være brobygger mellom de ulike aktørene innen dyrehold.

Gjennom konsulentoppdrag for privat og offentlig sektor - også i samarbeid med frittstående nettverk av seniorkompetanse - tilbys nøyaktig de tjenester det er behov for.

 

dyreetikk.no © Torill Malmstrøm, design: Spindelvev web-design