Er du opptatt av noen av problemstillingene under så bør vi snakkes!

Hva er dyrevern ?

Vil du vite hvor maten du spiser kommer fra?

Hva er opphavsdokumentasjon for landdyr og for fisk?

Hva er etisk matkvalitet ?

Er det riktig å transportere levende dyr over lange strekninger? Eller skal vi sørge for at det åpnes for økt bruk av hjemmeslakt og mobile slakterier så dyrene kan slaktes uten stress og transportere kjøttet isteden?
Se websidene til MobilSlakt .

Hvilke parametere kan gi oss indikasjoner på fiskens velferd?

Er det å slippe ut pelsdyr fra farmsituasjon, for at de skal få leve i frihet, dyrevern eller misforstått dyrevern?

Har bonden oppfylt sin plikt som ansvarlig dyreholder hvis han ikke installerer brannvarlingsanlegg i fjøset?

Er det forsvarlig å ha dyr i bur?


Foto: Vidar Vassvik

Foto: Vera Gjersøe


Foto: Vidar Vassvik

 

dyreetikk.no © Torill Malmstrøm, design: Spindelvev web-design